პროექტების მართვა Kanban მეთოდოლოგიით

პროექტების მართვა Kanban მეთოდოლოგიით

დასაწყისი

დრო

19:00 - 22:00

ხანგრძლივობა

16 საათი

მენტორები

გიორგი გულუა

კურსის ფასი
₾ 1500 ₾ 1900
რეგისტრაცია

კურსის აღწერა

კანბან მეთოდი არის სამუშაოს (ამოცანების, პროექტების) მართვის ეჯაილ მიდგომა ინდივიდების, გუნდებისა და ორგანიზაციებისთვის, რომლებსაც სურთ გააუმჯობესონ თავიანთი პროდუქტები და სერვისები. კანბან მეთოდი ასწავლის ორგანიზაციებს, თუ როგორ უზრუნველყონ სამუშაოს ვიზუალიზაცია და გაზომონ ეფექტურობა, რათა მუდმივად გააუმჯობესონ და თანმიმდევრულად გაზარდონ ორგანიზაციის შედეგები. კანბან მეთოდის იმპლემენტაცია საუკეთესო ნაბიჯია გუნდებისა და ორგანიზაციებისთვის სამუშაო პროცესების ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად. კანბანის მეთოდის ძირითადი კონცეფციების გააზრებით, თქვენ შეძლებთ შექმნათ უკეთესი სამუშაო გარემო გუნდის შიგნით ხილვადობის, კომუნიკაციისა და თანამშრომლობის გაუმჯობესების ხარჯზე.

სამიზნე აუდიტორია

ორგანიზაციის ნებისმიერი როლის წარმომადგენელი, ვისაც სურს სამუშაო პროცესის, ამოცანების და პროექტების უკეთ მართვა. ყველა ვისაც სურს ეჯაილ მიდგომების პრაქტიკაში გამოყენება და ამით ეფექტურობის გაზრდა.

რას ისწავლით?


● ლინ წარმოება და კანბან მეთოდის შექმნის ისტორია;
● რა არის კანბანი
● კანბანის შედარება სხვა ეჯაილ მიდგომებთან;
● კანბანის მეთოდის საფუძვლები და სარგებელი;
● “Pull” სისტემები და STATIK მიდგომა;
● რა არის კანბან ბორდი – აუცილებელი ელემენტები და სარგებელი;
● პერსონალური კანბანი;
● როგორ ვმართოთ კანბანის შეხვედრები;
● კანბან მეთოდის 6 პრაქტიკა;
● კანბანის ბარათები;
● კანბან მეთოდის გამოყენება გუნდური ამოცანების ორგანიზებაში;
● როგორ გამოვიყენოთ კანბანის მეტრიკები სამუშაოს ეფექტურობის გასაზომად;

მენტორები

გიორგი გულუა

გულუა კონსალტინგის დამფუძნებელი, Agile კონსულტანტი

დასაწყისი

დრო

19:00 - 22:00

ხანგრძლივობა

16 საათი

მენტორები

გიორგი გულუა

კურსის ფასი
₾ 1500 ₾ 1900
რეგისტრაცია

© 2023 სინტაქსი. ყველა უფლება დაცულია.