გადაწყვეტილებები

ჩვენი კომპანია გთავაზობთ თქვენს ბიზნესსაჭიროებაზე მორგებულ გადაწყვეტილებებს, იხილეთ პროდუქტებისა და სერვისების მცირე ნაწილი, რომლის შემოთავაზებაც თქვენთვის შეგვიძლია

ფინანსური უწყება

OpManager ფინანსური უწყებისთვის

13 მიზეზი თუ რატომ სჭირდება თქვენს ორგანიზაციას ManageEngine OpManager.


თუ ამ გამოწვევებიდან თქვენს ორგანიზაციაში 3 მათგანს მაინც აწყდებით:

 • მრავალი ქსელური მოწყობილობის (სერვერი, სვიჩი, როუტერი, IP ტელეფონი, მონიტორინგის კამერები, firewall და ა.შ) ავტომატურად მონიტორინგის სირთულე;
 • თითოეული მოწყობილობის შემოწმება და პრობლემის იდენტიფიცირება, რაც კრიტიკულ შემთხვევებში დიდ დროსა და რესურსს მოითხოვს, შესაბამისად იზრდება დაუნთაიმის დრო (კრიტიკული სერვისების მიწოდება შეიძლება შეწყდეს რამდენიმე საათით, გამომდინარე იქედან, რომ რთულია აღმოაჩინო ერთ-ერთი „სვიჩის“ პრობლემა);
 • ქსელური მოწყობილობების layer2 ტოპოლოგიური რუკის ავტომატურად აგების სირთულე;
 • ორგანიზაციაში არსებული რეკებისა (rack) და სხვა დანარჩენი ქსელური მოწყობილობის თვალსაჩინოების სირთულე;
 • ორგანიზაციაში არსებული ყველა სერვერის პერფორმანსის ერთი ინტერფეისიდან მონიტორინგის სირთულე;
 • ორგანიზაციაში არსებული თითოეული სთორიჯის პერფორმანსის ერთი ინტერფეისიდან მონიტორინგის სირთულე;
 • ორგანიზაციაში არსებული თითოეული ჰაიპერვიზორისა და კონტეინერის პერფორმანსის ერთი ინტერფეისიდან მონიტორინგის სირთულე;
 • სხვადასხვა ვენდორის ქსელური მოწყობილობების კონფიგურაციების ერთიანი მართვისა და ბექაფირების სირთულე (NCM);
 • ორგანიზაციაში არსებული სხვადასხვა ვენდორის ქსელური მოწყობილობების ქსელის ტრაფიკისა და ფლოუს მონიტორინგის ანალიზის სირთულე;
 • სხვადასხვა გეოგრაფიულ ადგილას არსებული ქსელური ინფრასტრუქტურის ეფექტურად მონიტორინგის სირთულე;
 • ორგანიზაციაში არსებული სხვადასხვა ვენდორის ქსელურ მოწყობილობებზე, რეალურ დროში ალერტების ერთ სივრცეში ნახვის სირთულე;
 • ორგანიზაციაში არსებული სხვადასხვა ვენდორის ქსელური მოწყობილობების რამდენიმე სახის თრიგერებზე ავტომატური ექშენების სირთულე;
 • ორგანიზაციაში არსებული ნებისმიერი სახის აპლიკაციის პერფომანსისა და იუზერ იქსფერიენსის მონიტორინგის სირთულე.

მაშინ, კომპანია სინტაქსი OpManager-ის საშუალებით, არსებული გამოწვევების გადაჭრის გზებს გთავაზობთ.

 1. შეძლებთ მრავალი ქსელური მოწყობილობის (სერვერი, სვიჩი, როუტერი, IP ტელეფონი, მონიტორინგის კამერები, firewall და ა.შ) მონიტორინგს ერთიან სივრცეში;
 2. შეძლებთ პრობლემის იდენტიპიცირებას OP Manager-ის დახმარებით, შესაბამისად, არ მოგიწევთ თითოეული მოწყობილობის ფიზიკურად შემოწმება და იდენტიფიცირება;
 3. შეძლებთ ქსელური მოწყობილობების layer2 ტოპოლოგიური რუკის ავტომატურად აგებას;
 4. შეძლებთ თვალი ადევნოთ ორგანიზაციაში არსებულ რეკებსა (rack) და სხვა დანარჩენ ქსელურ მოწყობილობს 3d რუკების დახმარებით;
 5. შეძლებთ ორგანიზაციაში არსებული თითოეული სერვერის პერფორმანსის ერთი ინტერფეისიდან მონიტორინგს;
 6. შეძლებთ ორგანიზაციაში არსებული თითოეული სთორიჯის პერფორმანსის ერთი ინტერფეისიდან მონიტორინგს;
 7. შეძლებთ ორგანიზაციაში არსებული თითოეული ჰაიპერვიზორისა და კონტეინერის პერფორმანსის ერთი ინტერფეისიდან მონიტორინგს;
 8. შეძლებთ NCM-ის დახმარებით, სხვადასხვა ვენდორის ქსელური მოწყობილობების კონფიგურაციების ერთიან მართვასა და ბექაფირებას;
 9. შეძლებთ ორგანიზაციაში არსებული სხვადასხვა ვენდორის ქსელური მოწყობილობების ქსელის ტრაფიკისა და ფლოუს მონიტორინგის ანალიზს;
 10. შეძლებთ თითოეული ფილიალის ქსელური მოწყობილობების მონიტორინგს, OP Manager-ის კლასტერული არქიტექტურის დახმარებით (ცენტრალური სერვერი Head ოფისში და მეორეხარისხოვანი სერვერები ფილიალებში);
 11. შეძლებთ ორგანიზაციაში არსებული სხვადასხვა ვენდორის ქსელურ მოწყობილობებზე რეალურ დროში ალერტების ერთ სივრცეში ნახვას;
 12. შეძლებთ ორგანიზაციაში არსებული სხვადასხვა ვენდორის ქსელური მოწყობილობების რამდენიმე სახის თრიგერებზე ავტომატური ექშენების კონფიგურაციას;
 13. შეძლებთ ორგანიზაციაში არსებული ნებისმიერი სახის აპლიკაციის პერფომანსისა და იუზერ იქსფერიენსის მონიტორინგს ერთიან სივრცეში.

რომ შევაჯამოთ:

ManageEngine OpManager არის ქსელის მონიტორინგის მძლავრი პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც მონიტორინგს უწევს ორგანიზაციაში არსებულ სერვერებს, სვიჩებს, როუტერებს, IP ტელეფონებს, მონიტორინგის კამერებს, firewall და ა.შ.

ეს არის მარტივი და ხელმისაწვდომი ქსელის მონიტორინგის პროგრამული გადაწყვეტა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ სწრაფად და მარტივად გაარკვიოთ პრობლემის ძირეული მიზეზი და აღმოფხვრათ ის.

© 2023 სინტაქსი. ყველა უფლება დაცულია.