სინტაქს აკადემია

სინტაქს აკადემია ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით, კომპანია სინტაქსის საგანმანათლებლო მიმდინარეობაა და განკუთვნილია IT სფეროთი დაინტერესებული ადამიანებისთვის. მიმართულებები: საგანმანათლებლო ვიდეობიბლიოთეკა, რომელიც ხელმისაწვდომია ნებისმიერი პირისთვის. ამასთან, კურსები IT მიმართულებით ორგანიზაციებისთვისა და ფიზიკური პირებისთვის.

საგანმანათლებლო ვიდეობიბლიოთეკა

IT მმართველობა

Syntax Academy

IT მმართველობა TBC ჯგუფში

Syntax Academy

ITIL – IT ინფრასტრუქტურის ბიბლიოთეკა

Syntax Academy

ITIL სერტიფიცირების პროცესი

Syntax Academy

ITIL-ის 4 განზომილება

Syntax Academy

სერვისების ფასეულობათა სისტემა | ITIL

Syntax Academy

Continual Improvement Model • მუდმივი გაუმჯობესების მოდელი

Syntax Academy

რეკომენდაციები დარგის ექსპერტისგან

Syntax Academy

პროექტების მართვა – Agile მიდგომებით

Syntax Academy

პროექტების მართვა – მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალის გამოცდილებით

Syntax Academy

რა არის უსაფრთხოება

Syntax Academy

კანონი და რეგულაციები ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ

Syntax Academy

რატომ უნდა დავიცვათ პერსონალური მონაცემები

Syntax Academy

ბიზნეს ანალიტიკა Power BI-ს მეშვეობით

Syntax Academy

ბიზნეს ანალიტიკის 4 დონე – აღწერილობითი ანალიზი

Syntax Academy

ანალიტიკის 4 დონე – დიაგნოსტიკური ანალიზი

Syntax Academy

ანალიტიკის 4 დონე – პროგნოზირების ანალიზი

Syntax Academy

ანალიტიკის 4 დონე – გაწერილობითი ანალიზი

Syntax Academy

როგორ ვმართოთ თანამედროვე HR პროცესები ტექნოლოგიების დახმარებით

Syntax Academy

განვითარებისა და შეფასების მართვა

Syntax Academy

რანგირების სისტემა

Syntax Academy

© 2023 სინტაქსი. ყველა უფლება დაცულია.