ოქტომბერი 26, 2023

,,ადამიანი მესა და პროფესიაში”

23-24 ოქტომბერს, კომპანია სინტაქსის თანამშრომლებისთვის, ჩატარდა ტრენინგი თემაზე – ,,ადამიანი მესა და პროფესიაში”.

ტრენინგის მიზანს წარმოადგენდა, თითოეული თანამშრომლის საერთო კეთილდღეობისა და კმაყოფილების ზრდა.

კამპანიის ფარგლებში, ჩატარდა სხვადასხვა ტიპის აქტივობა, რაც თავის თავში მოიცავდა ფიზიკური და მენტალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ვორქლაიფ ბალანსს და პიროვნულ ზრდას.

სინტაქსის გუნდის სახელით, მადლობას ვუხდით ანინა ლელაძეს, ტრენინგის საინტერესოდ ჩატარებისა და წარმართვისთვის.

Share: