გადაწყვეტილებები

ჩვენი კომპანია გთავაზობთ თქვენს ბიზნესსაჭიროებაზე მორგებულ გადაწყვეტილებებს, იხილეთ პროდუქტებისა და სერვისების მცირე ნაწილი, რომლის შემოთავაზებაც თქვენთვის შეგვიძლია

სამშენებლო

AssetExplorer სამშენებლო სექტორისთვის

7 მიზეზი თუ რატომ სჭირდება თქვენს ორგანიზაციას ManageEngine AssetExplorer.


თუ ამ გამოწვევებიდან თქვენს ორგანიზაციაში 3 მათგანს მაინც აწყდებით:

 • ობიექტებზე გაფანტული IT და არა IT აქტივების აღრიცხვისა და კონტროლის სირთულე;
 • არაავტომატიზირებული IT აქტივების ინვენტარიზაციის გამოწვევები, მათ შორის:
  • არასრული ინფორმაციის აღრიცხვა;
  • რესურსების არაოპტიმალური გამოყენება;
  • მექანიკური შეცდომების დაშვების სიმრავლე;
 • რეპორტინგის ავტომატიზაციის სირთულე;
 • აქტივებზე ინფორმაციის ჩანაწერის გარეშე, დეტალების დისტანციურად მოძიების სირთულე (სერიული ნომერი, მოდელის ნომერი), რაც საჭიროებს პრობლემის სწრაფად აღმოფხვრას;
 • ძირითად აქტივებზე, დინამიური მონაცემების პროფილის შექმნის სირთულე (საბაზისო დონეზეც კი), როგორიცაა შეკეთებისა და ხარჯების ისტორიები;
 • IT აქტივების შეკეთებისა და ჩანაცვლების გადაწყვეტილების სირთულე;
 • აქტივების ზუსტი მონაცემების არსებობის სირთულე, ახალ კაპიტალურ აღჭურვილობაში ინვესტირებისათვის, რომელიც უზრუნველყოფს ბიზნესის სტრატეგიულ და ხარჯეფექტურ სვლას.

მაშინ, კომპანია სინტაქსი AssetExplorer-ის საშუალებით, არსებული გამოწვევების გადაჭრის გზებს გთავაზობთ.

 1. შეძლებთ აღრიცხოთ, ერთ პლატფორმაში მოაქციოთ და აკონტროლოთ სხვადასხვა სივრცეში თავმყოყრილი IT და არა IT აქტივები;
 2. შეძლებთ განახორციელოთ ავტომატიზირებული ინვენტარიზაცია, კერძოდ:
  • დააგენერიროთ ახალი და დაასკანეროთ ძველი ბარკოდები;
  • ავტომატურად დაასკანეროთ IT აქტივები და შეამციროთ მექანიკურად დაშვებული შეცდომები;
  • IT აქტივებს ავტომატურად მიამაგროთ აქტივებზე დეტალური ინფორმაცია;
 3. შეძლებთ ავტომატურად აწარმოოთ აქტივებთან დაკავშირებული რეპორტინგი (მაგალითად: მეხსიერება შევსებული IT აქტივების რეპორტი; კონკრეტული მონაცემების მქონე IT აქტივების რეპორტი);
 4. შეძლებთ აქტივებთან დაკავშირებული საჭირო ინფორმაციების (მაგალითად: სერიული; მოდელის ნომერი და ა.შ) მიღებას დისტანციურად, რაც გაგიადვილებთ პასუხის სწრაფად/დროულად დაბრუნებას;
 5. შეძლებთ IT აქტივებზე გაწეული შეკეთებისა და ხარჯების ისტორიების ერთიან სივრცეში ნახვას (Asset History);
 6. შეძლებთ ერთ-ერთი ფუნქციონალის, Asset History-ს დახმარებით, გაამარტივოთ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი, IT აქტივების ჩანაცვლებისა და შეკეთების დროს;
 7. შეძლებთ IT აქტივებზე სრული ინფომაციის ფლობის შედეგად, სტრატეგიულად და ხარჯეფექტურად განსაზღვროთ ახალი აღჭურვილობის შეძენის პროცესი (მაგალითად ორგანიზაციაში არსებული ობიექტების IT აქტივების მიხედვით, შეგიძლიათ განსაზღვროთ, თუ რა ტექნიკური მონაცემების IT აქტივია მათთვის ყველაზე ოპტიმალური).

AssetExplorer შედგება:

IT Asset Inventory Management

Software License Management

Software Asset Management

Purchase Order Management

Asset Life Cycle Management

Asset Tracking Software

რომ შევაჯამოთ:

AssetExplorer არის IT Asset Management (ITAM) – გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ერთიან სივრცეში აღმოვაჩინოთ Software & Hardware ასეტები. ის გეხმარებათ სრულად აღრიცხოთ თქვენი აიტი ინფრასტრუქტურა და გაფართოებული რეპორტინგის საშუალებით მონიტორინგი გაუწიოთ ასეტებს შერჩევის ფაზიდან ჩამოწერის ფაზამდე.

დაჯავშნე გასაუბრება

გაყიდვების გუნდი

Manager

დაჯავშნე ზარი

© 2023 სინტაქსი. ყველა უფლება დაცულია.