გადაწყვეტილებები

ჩვენი კომპანია გთავაზობთ თქვენს ბიზნესსაჭიროებაზე მორგებულ გადაწყვეტილებებს, იხილეთ პროდუქტებისა და სერვისების მცირე ნაწილი, რომლის შემოთავაზებაც თქვენთვის შეგვიძლია

გემბლინგი

Mobile Device Management (MDM) გემბლინგის სექტორისთვის

9 მიზეზი თუ რატომ სჭირდება თქვენს ორგანიზაციას ManageEngine Mobile Device Management.


თუ ამ გამოწვევებიდან თქვენს ორგანიზაციაში 3 მათგანს მაინც აწყდებით:

 • სხვადასხვა ლოკაციაზე არსებული კორპორაციული მობილური (პლანშეტები, ლეპტოპები, მობილურები) მოწყობილობების შეზღუდული რესურსებით აღრიცხვა და მართვა;
 • უსაფრთხოების გამოწვევა, რაც გულისხმობს მობილური მოწყობილობების გადაადგილების კონტროლს;
 • ჰიბრიდულ გარემოში, მობილური მოწყობილობებისგან ორგანიზაციის კონფიდენციალური ინფორმაციის გაჟონვის საფრთხე;
 • მობილური მოწყობილობის დაკარგვის შემთხვევაში, ორგანიზაციის კონფიდენციალური ინფორმაციის გავრცელების საფრთხე;
 • მობილურ მოწყობილობებში ერთდროულად წარმოქმნილი სხვადასხვა ინციდენტის გადასაწყვეტად, სხვადასხვა ადგილზე ფიზიკურად მისვლის აუცილებლობა;
 • დეპარტამენტების მიხედვით, უსაფრთხოებისა და სხვა პოლიტიკების სწრაფად შექმნის სირთულე;
 • ოპერაციული სისტემების ერთიან სივრცეში მართვისა და აპლიკაციების ავტომატურად განახლების სირთულე;
 • კრიპტოგრაფიული უსაფრთხოების სერტიფიკატების გაფანტული მართვა მობილურ მოწყობილობებში;
 • მობილურ მოწყობილობებთან დაკავშირებული ავტომატური რეპორტინგის სიმცირე.

მაშინ, კომპანია სინტაქსი MDM-ის საშუალებით, არსებული გამოწვევების გადაჭრის გზებს გთავაზობთ.

 1. შეძლებთ ცენტრალიზებულად აღრიცხოთ და მართოთ:
  • ორგანიზაციის კორპორაციული მობილური მოწყობილობები;
  • Bring-your-own-device შემთხვევაში თანამშრომლების პირადი მობილური მოწყობილობები.
 2. შეძლებთ აკონტროლოთ ორგანიზაციის მფლობელობაში არსებული მობილური მოწყობილობების გადაადგილება (MDM-Location Based Actions);
 3. შეძლებთ აკონტროლოთ ორგანიზაციის მფლობელობაში არსებული მობილური მოწყობილობების (პლანშეტები, ლეპტოპები, მობილურები), წვდომის უფლებები (MDM-Conditional Access);
 4. შეძლებთ ორგანიზაციაში ყველა მობილური მოწყობილობებისა და მასში არსებული მონაცემების დაკარგვის, ან მოპარვის შემთხვევაში მიიღოთ შესაბამისი შეტყობინება დაუყოვნებლივ და მოახდინოთ სწრაფი რეაგირება (მაგალითად: დაბლოკოთ აპლიკაციები ან წაშალოთ მოწყობილობაში თქვენთვის სასურველი ინფორმაცია);
 5. შეძლებთ სხვადასხვა ადგილას წარმოქმნილი პრობლემებისა და ნებისმიერი კითხვის გადაწყვეტას, თქვენთვის მოხერხებული ადგილმდებარეობიდან (Remote Control);
 6. შეძლებთ დეპარტამენტების მიხედვით, უსაფრთხოებისა და სხვა პოლიტიკის სწრაფად შექმნასა და გავრცელებას;
 7. შეძლებთ ავტომატურად და ერთიან სივრცეში მართოთ ოპერაციული სისტემებისა და აპლიკაციების განახლებები (მაგალითად: ძველი მოწყობილობის ოპერაციული სისტემების განახლების შეზღუდვა, რაც თავიდან აგვარიდებს განახლებისგან გამოწვეულ აპლიკაციის შეჩერებას);
 8. შეძლებთ ერთი კონსოლიდან მართოთ თქვენი მობილური მოწყობილობების კრიპტოგრაფიული უსაფრთხოების სერტიფიკატები;
 9. შეძლებთ მობილურ მოწყობილობებთან დაკავშირებული ავტომატიზირებული რეპორტების გენერირებას (მაგალითად: ლოკაციის დეტალები და ისტორია; მობილური მოწყობილობები მოდელის მიხედვით; მობილური მოწყობილობები კონკრეტული აპლიკაციების მიხედვით და ა.შ).

რომ შევაჯამოთ:

ManageEngine MDM გადაწყვეტილება აკონტროლებს მობილური მოწყობილობების აპლიკაციებს, მონაცემებს და უსაფრთხოებას ისე, რომ თანამშრომლებმა უპრობლემოდ შეძლონ მუშაობა მოწყობილობებზე.

MDM საშუალებას გაძლევთ ერთი კონსოლიდან მონიტორინგი გაუწიოთ, მართოთ და დაიცვათ თქვენს ორგანიზაციაში არსებული კორპორაციული და არა კორპორაციული მობილური მოწყობილობები, ამასთან, დააგენერიროთ ავტომატური რეპორტები სასურველი სიხშირით.

დაჯავშნე გასაუბრება

გაყიდვების გუნდი

Manager

დაჯავშნე ზარი

© 2023 სინტაქსი. ყველა უფლება დაცულია.