Power BI კურსი

თანამედროვე სამყაროში, ბიზნესის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა – მონაცემები და მათი სწორად დამუშავებაა. ერთია – მიიღო მონაცემები, ხოლო მეორე, სწორად შეძლო მიღებული მონაცემების ანალიზი. გამოწვევების კვალდაკვალ, იზრდება მოთხოვნა, მონაცემთა ანალიტიკოსის პოზიციაზე და შეიძლება ითქვას, 21-ე საუკუნის, ერთ-ერთ მზარდ და პოპულარულ მიმართულებად ყალიბდება.

Power BI, მონაცემთა ვიზუალიზაციის თანამედროვე ხელსაწყოა, რომელიც მოგცემთ საშუალებას, სწრაფად და ეფექტიანად შეძლოთ უამრავი მონაცემის დამუშავება, ვიზუალიზაცია და ანალიზი.

ვისთვის არის განკუთვნილი ტრენინგი

ტრენინგი განკუთვნილია მათთვის, ვინც დაინტერესებულია მონაცემთა ანალიტიკით, ვისაც ხშირად უწევს სხვადასხვა სახის ანგარიშის წარმოება და სურს, შეისწავლოს მონაცემთა დამუშავების თანამედროვე ტექნიკები.

ტრენერები

ტრენინგს წარუძღვება, Kaizen Institute Georgia-სა და AOTS საქართველოს თანადამფუძნებელი, TEMOS International-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში, გიორგი ჯოხაძე, რომელსაც ბიზნეს ანალიტიკის მიმართულებით, მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს.

კურსი წარიმართება ქართულ ენაზე, გაიცემა სინტაქს აკადემიის სერტიფიკატი.

გლობალური ტრენდი – ციფრული ტრანსფორმაცია

BI და მსოფლიო ბაზარი

დავალება #1 (Excel-ის ფორმატი)

დავალების განხილვა (#1)

სატესტო Power BI ბაზის მომზადება

მონაც. ბაზის მუშაობის პრინციპები

დავალება #2 (Excel-ის ფორმატი)

დავალების განხილვა (#2)

DAX – Power BI-ის პროგრამირების ენა

პირველი ფორმულების შედგენა DAX-ში

ფორმულების ინტეგრირება Power BI-ის ვიზუალებში

დავალება #3 (DAX & Power BI-ის ფორმატი)

დავალების განხილვა (#3)

პროგრამირება DAX-ში და მონაცემთა დამუშავება (გაგრძელება)

დავალება #4 (DAX & Power BI-ის ფორმატი)

დავალების განხილვა (#4)

პროგრამირება DAX-ში და მონაცემთა დამუშავება (გაგრძელება)

დავალება #5 (DAX & Power BI-ის ფორმატი)

დავალების განხილვა (#5)

მონაცემებით საუბარი (ვიზუალიზაციის მნიშვნელობა)

დავალების (#2) შედეგების გადახედვა

კურსის შეჯამება

კითხვები და პასუხები

კმაყოფილების დონის გამოკითხვა

სერტიფიკატების გადაცემა

Microsoft 365-ის ტრენინგი

სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელმა მიიღოს:

 1. ზოგადი ინფორმაცია Microsoft 365-ის შესახებ
 2. დაწვრილებითი ინფორმაცია Teams, Planner და OneDrive – ის იმ კონკრეტულ ფუნქციონალზე, რომელიც გაუმარტივებს მათ ყოველდღიულ მუშაობას

ტრენინგის ფორმატი

 • კომბინირებული სატრენინგო ფორმატი (თეორია პრაქტიკასთან ერთად)
 • Workshop

ძირითადი თემები

 1. რა არის Microsoft 365
 2. რა არის Teams და რისთვის ვიყენებთ
  • როგორ ჩამოვტვირთოთ, დავაყენოთ და გავმართოთ ჩვენი თიმსი
  • რისი შესაძლებლობა გვაქვს ჩათში და როგორ ვუზიარებთ ერთამენთს დოკუმენტებს
  • ჯგუფის და მასთან დაკავშირებული არხის შექმნა
  • რა ფუნქციონალის შესაძლებლობა გვაქს ჯგუფის და მასთან დაკავშირებული არხის ფარგლებში
  • ჯგუფში არსებული მომხმარებლების და უფლებების მართვა
  • როგორ ვნიშნავთ და ვმართავთ შეხვედრებს როგორც ჯგუფის ფარგლებში ასევე მის გარეთ
  • ფაილების გაზიარება და ერთდროულად მათზე მუშაობა
  • სხვა Third party აპლიკაციების გამოყენება როგორც ჯგუფის ფარგლებში ასევე ინდივიდუალურად
 3. რა არის Planner და რისთვის ვიყენებთ
  • პროექტის შექმნა
  • ქვედავალებების შექმნა და მათი მიმაგრება კონკრეტულ ადამიანზე
  • შექმნილი პროექტის საერთო ხედვა: რამდენი დავალებაა შექმნილი, რომელი შესრულდა დროულად, რომელი დავალება არის ვადაგადაცილებაში და ა.შ
  • Planner-ის გამოყენება როგორც ჯგუფის ფარგლებში ასევე ინდივიდუალურად
 4. რა არის OneDrive და რისთვის ვიყენებთ
  • როგორ შევქმნათ სხვადასხვა სახის დოკუმენტები (Word, Excel, PowerPoint) და ფაილები.
  • როგორ გავუზიაროთ ერთმანეთს ფაილები და ფოლდერები შესაბამისი უსაფრთხოების პოლიტიკების მიხედვით
  • როგორ ვიმუშაოთ ერთად ერთსა და იმავე დოკუმენტზე რამოდენიმე თანამშრომელმა ერთდროულად
 5. Workshop

ტრენინგის შედეგები და კომპეტენციები

კურსის დასრულების შემდეგ ტრენინგის მონაწილემ იცის:

 • თუ რას წარმოადგენს და რისთვის გამოიყენება, Microsoft 365-ის სამი კონკრეტული სერვისი Teams, Planner, OneDrive.
 • სრული სამომხმარებლო ფუნქციონალი და მათი გამოყენება.

რა არის Microsoft 365

რა არის Teams და რისთვის ვიყენებთ

 • როგორ ჩამოვტვირთოთ, დავაყენოთ და გავმართოთ ჩვენი თიმსი
 • რისი შესაძლებლობა გვაქვს ჩათში და როგორ ვუზიარებთ ერთამენთს დოკუმენტებს
 • ჯგუფის და მასთან დაკავშირებული არხის შექმნა
 • რა ფუნქციონალის შესაძლებლობა გვაქს ჯგუფის და მასთან დაკავშირებული არხის ფარგლებში
 • ჯგუფში არსებული მომხმარებლების და უფლებების მართვა
 • როგორ ვნიშნავთ და ვმართავთ შეხვედრებს როგორც ჯგუფის ფარგლებში ასევე მის გარეთ
 • ფაილების გაზიარება და ერთდროულად მათზე მუშაობა
 • სხვა Third party აპლიკაციების გამოყენება როგორც ჯგუფის ფარგლებში ასევე ინდივიდუალურად

რა არის Planner და რისთვის ვიყენებთ

 • პროექტის შექმნა
 • ქვედავალებების შექმნა და მათი მიმაგრება კონკრეტულ ადამიანზე
 • შექმნილი პროექტის საერთო ხედვა: რამდენი დავალებაა შექმნილი, რომელი შესრულდა დროულად, რომელი დავალება არის ვადაგადაცილებაში და ა.შ
 • Planner-ის გამოყენება როგორც ჯგუფის ფარგლებში ასევე ინდივიდუალურად

რა არის OneDrive და რისთვის ვიყენებთ

 • როგორ შევქმნათ სხვადასხვა სახის დოკუმენტები (Word, Excel, PowerPoint) და ფაილები.
 • როგორ გავუზიაროთ ერთმანეთს ფაილები და ფოლდერები შესაბამისი უსაფრტხოების პოლიტიკების მიხედვით
 • როგორ ვიმუშაოთ ერთად ერთსა და იმავე დოკუმენტზე რამოდენიმე თანამშრომელმა ერთდროულად

Workshop

ITIL V4 Foundation კურსი

ITIL ( ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის ბიბლიოთეკა) დაგეხმარებათ, გაამარტივოთ და ეფექტური გახადოთ ციფრული სერვისების მიწოდების პროცესი. მეთოდოლოგია მოიცავს 34 პრაქტიკას, რომელიც საერთაშორისოდ მიღებული საუკეთესო გამოცდილებების შედეგად შეიქმნა; კურსის მსმენელები მიიღებენ ძირეულ ინფორმაციას, თუ როგორ დააგენერიროს ბიზნესმა ღირებული ფასეულობა მსოფლიოში წამყვანი მეთოდოლოგიის დახმარებით და ციფრული სერვისების მიწოდებით.

ვისთვის არის განკუთვნილი ტრენინგი

ტრენინგი განკუთვნილია როგორც ციფრულ ტექნოლოგიებში დასაქმებული ადამიანებისთვის, ისე, ბიზნესში გადაწყვეტილების მიმღები პირებისთვის, რადგან ამ ორი რგოლის ერთობლივი მუშაობითაა შესაძლებელი, ციფრული სერვისების მიწოდებისას, ღირებული ფასეულობის დაგენერირება.

პროცესი, თეორიულ ნაწილთან ერთად, მოიცავს ქართულ რეალობას მორგებულ პრაქტიკულ მაგალითებსაც და წარიმართება სრულად ქართულ ენაზე.

ბენეფიტები

კურსზე დარეგისტრირებულებს მიეცემათ წვდომა ITIL სერტიფიცირებისათვის სამეცადინო ელექტრონულ წიგნზე და ტრენინგის ბოლოს, ჩატარდება კომპეტენციის განმსაზღვრელი ტესტირება, რომელიც ერთგვარი საზომი იქნება პრეტენდენტის მზაობისა, ITIL V4 Foundation-ის საერთაშორისო გამოცდისთვის.

ტრენინგი წარიმართება ქართულ ენაზე.

ტრენერები

ტრენინგს წარუძღვება ორი ტრენერი – ზაზა ჯაველიძე – ITIL & ITSM ბიზნესკონსულტანტი და გიორგი ბერიძე – ITIL სერტიფიცირებული ტრენერი.

კურსის დასრულების შემდეგ, თქვენ სიღრმისეულად გეცოდინებათ ITIL-ის 7 ძირითადი სახელმძღვანელო პრინციპის, სერვის მენეჯმენტის 4 განზომილების, ITIL-ის 34 პრაქტიკისა და სერვისით შესაქმნელი ღირებულებების ჯაჭვის შესახებ.

ITIL 4 OVERVIEW

 • Introduction to ITIL
 • Key Concepts of ITIL

THE ITIL FRAMEWORK

 • The Four Dimensions of Service Management
 • The ITIL Service Value System

THE ITIL GUIDING PRINCIPLES

 • Focus on Value
 • Start Where You Are
 • Progress Iteratively with Feedback
 • Collaborate and Promote Visibility
 • Think and Work Holistically
 • Keep It Simple and Practical
 • Optimize and Automate

THE ITIL SERVICE VALUE SYSTEM

 • Governance
 • The Service Value Chain
 • Continual Improvement

KEY ITIL PRACTICES

 • Continual Improvement
 • Service Level Management
 • Change Control
 • Incident Management
 • Service Request Management
 • Service Desk
 • Problem Management

OTHER ITIL PRACTICES

 • General Management Practices
 • Service Management Practices
 • Technical Management Practices

პროექტების მართვა Kanban მეთოდოლოგიით

კურსის აღწერა

კანბან მეთოდი არის სამუშაოს (ამოცანების, პროექტების) მართვის ეჯაილ მიდგომა ინდივიდების, გუნდებისა და ორგანიზაციებისთვის, რომლებსაც სურთ გააუმჯობესონ თავიანთი პროდუქტები და სერვისები. კანბან მეთოდი ასწავლის ორგანიზაციებს, თუ როგორ უზრუნველყონ სამუშაოს ვიზუალიზაცია და გაზომონ ეფექტურობა, რათა მუდმივად გააუმჯობესონ და თანმიმდევრულად გაზარდონ ორგანიზაციის შედეგები. კანბან მეთოდის იმპლემენტაცია საუკეთესო ნაბიჯია გუნდებისა და ორგანიზაციებისთვის სამუშაო პროცესების ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად. კანბანის მეთოდის ძირითადი კონცეფციების გააზრებით, თქვენ შეძლებთ შექმნათ უკეთესი სამუშაო გარემო გუნდის შიგნით ხილვადობის, კომუნიკაციისა და თანამშრომლობის გაუმჯობესების ხარჯზე.

სამიზნე აუდიტორია

ორგანიზაციის ნებისმიერი როლის წარმომადგენელი, ვისაც სურს სამუშაო პროცესის, ამოცანების და პროექტების უკეთ მართვა. ყველა ვისაც სურს ეჯაილ მიდგომების პრაქტიკაში გამოყენება და ამით ეფექტურობის გაზრდა.

რას ისწავლით?


● ლინ წარმოება და კანბან მეთოდის შექმნის ისტორია;
● რა არის კანბანი
● კანბანის შედარება სხვა ეჯაილ მიდგომებთან;
● კანბანის მეთოდის საფუძვლები და სარგებელი;
● “Pull” სისტემები და STATIK მიდგომა;
● რა არის კანბან ბორდი – აუცილებელი ელემენტები და სარგებელი;
● პერსონალური კანბანი;
● როგორ ვმართოთ კანბანის შეხვედრები;
● კანბან მეთოდის 6 პრაქტიკა;
● კანბანის ბარათები;
● კანბან მეთოდის გამოყენება გუნდური ამოცანების ორგანიზებაში;
● როგორ გამოვიყენოთ კანბანის მეტრიკები სამუშაოს ეფექტურობის გასაზომად;

ManageEngine Service Desk Plus ტრენინგი

ტრენინგის შესახებ:

თანამედროვე ბიზნესი წარმოუდგენელია IT პროცესების ჩართულობის გარეშე, რაც რიგ გამოწვევების წინაშე აყენებს კომპანიებს – პრობლემების იდენტიფიცირება და კლასიფიკაცია, გადაწყვეტილებებისა და ცვლილებების დოკუმენტაცია და ერთ სივრცეში თავმოყრა, რეპორტინგი და ა.შ. ამის მარტივი გადაწყვეტაა ServiceDesk Plus-ი, რომელიც მოიცავს ყველა პროცესს და აქტივობას IT სერვისების დიზაინის, შექმნის, მიწოდებისა და მხარდაჭერისთვის.

ServiceDesk Plus არის ManageEngine-ის მომსახურების მართვის პლატფორმა, რომელიც დაფუძნებულია ITIL-ის(ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის ბიბლიოთეკა) საუკეთესო გამოცდილებების პრინციპებზე და ეხმარება თანამედროვე ბიზნესს შეიმუშაოს და აწარმოოს კრიტიკული IT და არა IT სერვისები. ServiceDesk Plus ინტეგრირდება ManageEngine-ის IT მენეჯმენტის გადაწყვეტილებებთან და ბიზნეს აპლიკაციებთან, რაც უზრუნველყოფს თქვენი ორგანიზაციის მენეჯმენტის ოპერაციების 360 გრადუსიან ხედვას.

ტრენერი: ტრენინგს, კომპანია სინტაქსის IT პროექტების გუნდის ხელმძღვანელი, ManageEngine ServiceDesk Plus დანერგვის სერტიფიცირებული ექსპერტი, მარიამ ჭლიკაძე წარუძღვება, ამ მიმართულებით მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილებით.

ტრენინგის შემდეგ, გექნებათ ServiceDesk Plus-ში საკითხების დარეგისტრირების, მართვისა და კონფიგურაციის უნარები, რომელიც დაგეხმარებათ მარტივად და ეფექტურად აწარმოოთ თქვენი ბიზნესი. ასევე გექნებათ საშუალება აგენერიროთ ანგარიშები და მიიღოთ ინფორმაცია მიმიდნარე პროცესებზე დროის ნებისმიერ ჭრილში.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 18 საათი, 6 შეხვედრა

ღირებულება: 750 ლარი

საკითხი #1 თვითმომსახურების პორტალი

 • მთავარი გვერდი
 • დარეგისტრირებული მოთხოვნების მიმოხილვა
 • შეხსენება

საკითხი #2 სერვისების კატალოგი

 • სერვისების კატალოგის განხილვა
 • კატალოგში შემავალი სერვისების განხილვა

საკითხი #3 მოთხოვნის დარეგისტრირება

 • მოთხოვნის დარეგისტრირება შესაბამისი შაბლონის საშუალებით
 • მოთხოვნის რეგისტრირებისას ფაილის მიმაგრება

საკითხი #4 დარეგისტრირებული მოთხოვნის დამუშავება

 • დარეგისტრირებული მოთხოვნის რედაქტირება
 • მოთხოვნაზე კომენტარის დამატება
 • მოთხოვნიდან მიმოწერის წარმოება ტექნიკოსთან

საკითხი #5 ძებნის ფუნქციონალის გამოყენება

 • ფილტრების გამოყენება
 • ველის დამატება მოთხოვნის გვერდზე

საკითხი #6 „ბაზის“ გამოყენება

 • “ცოდნის ბაზაში“ გადაჭრის გზების ძიება

საკითხი #7 ჩატის გამოყენება

 • ჩატის საშუალებით ტექნიკოსთან საუბარი

საკითხი #8 დასტურების ფუნქციონალის გამოყენება

 • მოთხოვნის დადასტურება სისტემის საშუალებით
 • მოთხოვნის დადასტურება მეილის საშუალებით

საკითხი #9 მომხმარებლის პროფილის პერსონალიზაცია

 • პაროლის ცვლილება
 • ენის ცვლილება
 • დროის ფორმატის ცვლილება
 • შეტყობინების ტონი
 • ნავიგაციის მენიუს განლაგების პერსონალიზაცია
 • ფერების პერსონალიზაცია

საკითხი #10 საწყისი გვერდი

 • დარეგისტრირებული მოთხოვნების მიმოხილვა
 • დავალებების მიმოხილვა / დამატება
 • განცხადებების მიმოხილვა / დამატება
 • შეხსენებების მიმოხილვა / დამატება
 • დასტურების მიმოხილვა

საკითხი #11 დამგეგმავი დაფა

 • დამგეგმავი დაფის გამოყენება
 • შვებულების მონიშვნა
 • შემცვლელი ტექნიკოსის დამატება

საკითხი #12 „დეშბორდის“ გამოყენება

 • „დეშბორდის“ ორგანიზება
 • ვიჯეტების დამატება
 • „დეშბორდის“ გაფილტვრა ჯგუფების და საიტების მიხედვით

საკითხი #13 სერვისების კატალოგი

 • სერვისების კატალოგის განხილვა
 • კატალოგში შემავალი სერვისების განხილვა

საკითხი #14 მოთხოვნის დარეგისტრირება

 • მოთხოვნის დარეგისტრირება შესაბამისი შაბლონის საშუალებით
 • მომთხოვნის ინფორმაციის შევსება

საკითხი #15 დარეგისტრირებული მოთხოვნის დამუშავება

 • მოთხოვნის მიღება ან სხვა ტექნიკოსზე მიმაგრება
 • დარეგისტრირებული მოთხოვნის რედაქტირება
 • მოთხოვნის შაბლონის ცვლილება
 • მოთხოვნიდან მიმოწერის წარმოება მარეგისტრირებელთან ან სხვა ტექნიკოსთან
 • მოთხოვნის გაზიარება
 • მოთხოვნის სტატუსის ცვლილება, პრიორიტეტის, ბოლო ვადის ცვლილება
 • მოთხოვნაზე დავალებების დამატება
 • მოთხოვნაზე შენიშვნის დამატება
 • მოთხოვნაზე შეხსენების დამატება
 • დამოკიდებულების დამატება
 • მოთხოვნის გაგზავნა დასტურზე
 • მოთხოვნის დუბლირება
 • მოთხოვნაზე გადაწყვეტილების დამატება
 • მოთხოვნაზე სამუშაო ჟურნალის დამატება
 • მოთხოვნაზე საკონტროლო ჩამონათვალის დამატება

საკითხი #16 ძებნის ფუნქციონალის გამოყენება

 • ფილტრების გამოყენება
 • ინდივიდუალური ფილტრის დამატება
 • ველის დამატება მოთხოვნის გვერდზე
 • ძიება ველების მიხედვით
 • გაფართოებული ძიება

საკითხი #17 მოთხოვნების გვერდი

 • მოთხოვნის გვერდის გამართვა
 • ფერის პარამეტრების გამოყენება
 • ხედების ცვლილება
 • საერთო მოქმედებები – მოთხოვნების გაერთიანება, მიბმა, დამოკიდებულება.

საკითხი #18 „ცოდნის ბაზის“ გამოყენება

 • “ცოდნის ბაზაში“ გადაჭრის გზების ძიება
 • “ცოდნის ბაზაში“ ახალი გადაწყვეტილების
 • გადაწყვეტილების დადასტურება

საკითხი #19 ჩატის გამოყენება

 • ჩატის საშუალებით მარეგისტრირებელთან საუბარი
 • ჩატის საშუალებით მოთხოვნის შექმნა

საკითხი #20 სწრაფი მოქმედებები

 • პასუხის შაბლონის დამატება
 • მაუწყებლობის შეტყობინება

საკითხი #21 მომხმარებლის პროფილის პერსონალიზაცია

 • პაროლის ცვლილება
 • ენის ცვლილება
 • დროის ფორმატის ცვლილება
 • შეტყობინების ტონი
 • ნავიგაციის მენიუს განლაგების პერსონალიზაცია
 • ფერების პერსონალიზაცია

საკითხი #22 პრობლემის დამატება და დამუშავება

საკითხი #23 ცვლილების დამატება და დამუშავება

საკითხი #24 პროექტების შექმნა

საკითხი #25 ასეტების მიმოხილვა

საკითხი #26 ასეტების სკანირება

საკითხი #27 CMDB რუკის აგება

საკითხი #28 შესყიდვის მოთხოვნის და ორდენის გაფორმება

საკითხი #29 კონტრაქტების დამატება

საკითხი #30 რეპორტების გენერირება

 • არსებული ანგარიშების გამოყენება
 • ახალი ინდივიდუალური ანგარიშის შექმნა
 • ანგარიშების რედაქტირება
 • დროის ფილტრების დამატება
 • ანგარიშის გაფართოებული გაფილტვრა
 • დაჯგუფების შექმნა
 • დიაგრამების შექმნა ანგარიშებისთვის
 • ანგარიშის შენახვა
 • ანგარიშის ჩამოტვირთვა სასურველი ფორმატით
 • ანგარიშის გაგზავნა ფოსტის მეშვეობით
 • განრიგის ანგარიშის შექმნა

საკითხი #31 შესავალი

საკითხი #32 საორგანიზაციო დეტალები

 • ორგანიზაციის დეტალები
 • საფოსტო სერვერის პარამეტრების
 • SMS შეტყობინების პარამეტრები
 • საიტები
 • სამუშაო საათები
 • დეპარტამენტები
 • ორგანიზაციული როლები

საკითხი #33 მომხმარებლები

 • როლები
 • მომხმარებლები
 • ტექნიკოსები
 • მხარდაჭერის ჯგუფები
 • AD
 • ტექნიკოსის ავტომატური მიმაგრება

საკითხი #34 ტექნიკური დახმარების პერონალიზაცია

 • კატეგორია
 • სტატუსი
 • გავლენა
 • პრიორიტეტი
 • დავალების შაბლონები
 • დავალების შაბლონები
 • შეტყობინების წესები
 • საკონტროლო ჩამონათვალი

საკითხი #35 ინციდენტების მართვა

 • ინციდენტის შაბლონები
 • ინციდენტის შაბლონები
 • დამატებითი ველები
 • მოთხოვნის დახურვის წესები
 • გადაწყვეტილების და პასუხის შაბლონი
 • ავტომატიზაციები
 • ჩატის პარამეტრები
 • მოთხოვნის სასიცოცხლო ციკლი
 • SLA

საკითხი #36 სერვისების კატალოგი

 • სერვისის კატეგორიები
 • სერვისის კატალოგი
 • SLA

საკითხი #37 პრობლემის/ცვლილების მართვა

 • პრობლემის დამატებითი ველები
 • პრობლემის დახურვის წესები
 • ცვლილების ტიპები და მიზეზი
 • CAB
 • ცვლილების როლები
 • ეტაპები და სტატუსები
 • სამუშაო პროცესის ფლოუ
 • ცვლილების შაბლონის შექმნა
 • SLA
 • კონფიგურაციები

საკითხი #38 პროექტების მართვა

 • პროექტის ტიპები
 • როლები
 • პროექტის სტატუსები
 • პროექტის შაბლონები

საკითხი #39 აქტივების მართვა

 • აგენტების კონფიგურაცია
 • დომეინის სკანირება
 • ქსელის სკანირება
 • SNMP კონფიგურაცია
 • პროდუქტის ტიპი
 • ვენდორი
 • ასეტის მდგომარეობა
 • სოფთვეარის ტიპები და კატეგორიები

საკითხი #40 შესყიდვის და კონტრაქტის მენეჯმენტი

 • შესყიდვის მოთხოვნის პარამეტრები
 • დამატებითი ველები
 • მომწოდებლის სერვისები
 • კონტრაქტის ტიპები

საკითხი #41 მომხმარებლის გამოკითხვა

 • გამოკითხვის კონფიგურაცია
 • გამოკითხვის წესები
 • გამოკითხვის ანგარიშები

საკითხი #42 ძირითადი პარამეტრები

 • პორტალის გაფართოებული პარამეტრები
 • მომხმარებლის პორტალის მორგება
 • UI კონფიგურაცია
 • უსაფრთხოების პარამეტრები
 • SSL სერტიფიკატის იმპორტი
 • დანართის პარამეტრები
 • სარეზერვო კოპირება

საკითხი #43 ZIA-ს კონფიგურაცია

საკითხი #44 აპლიკაციები და ინტეგრაციები

© 2023 სინტაქსი. ყველა უფლება დაცულია.